Naše vize

Naše aspirace

Nedílnou součástí naší vize je podpora motorického a kognitivního rozvoje dětí prostřednictvím kreativního tvoření.

Chceme přispět poskytováním našich kvalitních produktů v souladu s cíli udržitelnosti. Proto neustále usilujeme o další zlepšování našich produktů a zkoumání nových oblastí použití. Kompatibilita našich produktů a technologií se zdravím a životním prostředím je v rámci našich procesů průběžně posuzována.

Životní prostředí a společenská odpovědnost

Společnost Henkel ve své vizi a hodnotách deklarovala své odhodlání k udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Společnost Henkel si uvědomuje potřebu souladu ekonomických, ekologických a sociálních cílů a aktivně přijímá odpovědnost v rámci své sféry vlivu a přispívá tak ke globální implementaci udržitelných řešení.

Jako viditelný znak svého závazku oznámila společnost Henkel v červenci 2003 svou účast v Global Compact OSN. Pritt si za tímto slibem stojí, protože základní produkt značky je založen na 97 % přírodních a obnovitelných složkách (včetně vody). Kromě toho se značka také aktivně podílí na zlepšování kvality vzdělávání, a to nejen u spotřebitelů, ale také dětí po celém světě.

Ochrana životního prostředí a spotřebitele

Ochrana životního prostředí, zdraví, bezpečnost a kvalita jsou ve společnosti Henkel po desetiletí nejvyšší prioritou.

Neustálé zlepšování v těchto oblastech je nedílnou součástí naší vize a hodnot. Vynikající kvalita našich produktů znamená více než jen pohodlí a vysoký výkon. Zahrnuje komplexní bezpečnost produktu a ekologickou kompatibilitu. Zákazníci i spotřebitelé se mohou spolehnout na skutečnost, že produkty a technologie společnosti Henkel byly důkladně testovány, aby bylo zajištěno, že jsou-li používány k určenému účelu, jsou bezpečné pro zdraví a životní prostředí. Naše originální lepicí tyčinka vyrobená z 97 % přírodních složek (včetně vody) je bezpečná pro použití dětmi.

Pritt lepicí tyčinka: bezpečná i pro děti!

Pritt klade obzvláště vysokou prioritu na svou ekologickou kompatibilitu a bezpečnost výrobků, zejména proto, že jej většinou používají děti ve školách a domácnostech.

Pritt Stick je vyroben z 97 % přírodních ingrediencí (včetně vody), neobsahuje rozpouštědla, PVC a je certifikován pro splnění přísné legislativy EU pro bezpečnost dětí (shoda EN71).

Obnovitelné zdroje

V roce 1991 začala společnost Henkel vyvíjet alternativy k různým surovinám. Pro Pritt lepicí tyčinku byl Henkel první, kdo nahradil suroviny na bázi minerálních olejů vhodnými obnovitelnými surovinami. Ekonomicky zajímavá byla i perspektiva nalezení náhradní suroviny, která by snížila závislost na polyvinylpyrrolidonu (PVP) na bázi minerálních olejů, protože velkou poptávku po PVP uspokojilo jen několik dodavatelů.

Kvalita lepicí tyčinky vyrobené z alternativní suroviny musela být minimálně stejná jako u stávajícího produktu. Éter škrobu byl identifikován jako potenciální alternativní surovina, protože škrob má dobré lepicí vlastnosti, pokud je vhodně chemicky modifikován. Po vývojovém období a dvouleté testovací fázi byly spotřebitelské testy úspěšně ukončeny a byla vyrobena první generace Pritt lepicí tyčinky na bázi škrobu. V roce 2000 byla nakonec PVP zcela nahrazena. Od roku 2003 se receptura skládá z více než 97 % přírodních složek, jako je bramborový škrob, cukr a voda.

Zjistěte více o našem jedinečném složení

Bezpečné produkty a technologie

Podrobně se posuzuje kompatibilita Pritt produktů a technologií se zdravím a životním prostředím. Jedná se o hodnocení vlastností jednotlivých složek, jejich koncentrace ve výrobku a podmínek, za kterých má být výrobek použit.

Pokud se i přes vhodně navržené balení a podrobné pokyny produkty používají nesprávně nebo se vyskytnou nehody, mohou zákazníci a spotřebitelé společnosti Henkel vždy kontaktovat naše poradenské služby a také speciální telefonní linky pro případ nouze.

Udržitelnost

Mnoho hodnocení a ocenění uznává Henkel jako globálního lídra v oblasti udržitelnosti a Společenské odpovědnosti firem (angl. CSR). Tyto ideály jsme přijali před mnoha desetiletími a již pracujeme na řešení problémů naší doby, jako je rostoucí hrozba změny klimatu. S ohledem na to důsledně optimalizujeme všechny naše značky a technologie ve třech fázích jejich životního cyklu: výzkum a vývoj, výroba a použití.

Omezená dostupnost vody, energie a dalších zdrojů byla uznána jako globální problém. Přijali jsme tuto výzvu a čelíme jí tím, že podnikáme kroky na místní úrovni ve více než 125 zemích. Naším cílem je poskytnout společnosti hodnotný přínos. Základem toho je naše vize usnadnit a zlepšit životy lidí pomocí našich značek a technologií. Náš způsob, jak toho dosáhnout udržitelným a společensky odpovědným způsobem, je spojit vynikající výkon se zodpovědností vůči lidem a životnímu prostředí.